روز شاد بیمارستان بوعلی سینا کنگان

9 اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه
برگزاری روز شاد بیمارستان جهت افزایش شادی کارکنان و بیماران
نفرات شرکت کننده:200 نفر
مدت زمان:16 ساعت آموزش و برنامه ریزی + 8 ساعت اجرای عملیاتی
برخی از موارد آموزش: شادی و انواع آن ،ساختار مغز و سازو کار شیمیایی شادی ،مدلسازی شادی در مراکز درمانی ،ابزارهای لازم برای شادی در محیط کار شادی و ارتباط آن با موفقیت

خلاصه وضعیت از این دوره

آنچه در این کارگاه آموزشی بدست خواهید آورد؟

بخشی از مواردی که در روز شاد بیمارستان بوعلی سینا کنگان مطرح گردید:

شادی و انواع آن ،ساختار مغز و سازو کار شیمیایی شادی ،مدلسازی شادی در مراکز درمانی ،ابزارهای لازم برای شادی در محیط کار شادی و ارتباط آن با موفقیت

معرفی نقاط برجسته

تشریح هفته شاد بیمارستان و ارائه برنامه برای روز شاد بیمارستان
ایجاد همگرایی بین مدیران و کارکنان برای اجرای موثر روز شاد بیمارستان
الگوبرداری از بهترین و شادترین بیمارستان های دنیا

گالری عکس ها